Zomerklooster in het koor van de Martinikerk

ZOMERKLOOSTER In juli en augustus verhuist het stadsklooster naar het koor van de Martinikerk, ingang Martinikerkhof 3, tegenover het Feithhuis. Het zomerklooster is alleen geopend op woensdag en zaterdag vanaf 16.45 uur Iedereen welkom, gelovig, ongelovig, zoekers, doeners, denkers, Stadjers, toeristen. Om 17.00 uur gaat de deur dicht en begint het getijdengebed, een psalm, een … More Zomerklooster in het koor van de Martinikerk